Show image
Projekt EN > Hotel Goldener Berg - Nejvyšší kvalita nadchne!

Hotel Goldener Berg

Nejvyšší kvalita nadchne!

Hotel Goldener Berg in Winter

Nám delá v každém prípade den co den radost, císt Vaše myšlenky a plnit Vaše prání. Co si prejeme my? Abyste se v našich zarízeních cítili víc než dobre. Splníme Vám Vaše nejhlubší touhy. Nescetné možnosti ruzných akcí, které se S námi a U nás v naší síti hotelu a restaurací “Hospiz Hotels & Restaurants“ pro Vás stanou necím nezapomenutelným.

Hotel Goldener Berg in Summer

Nabízíme Vám klid nebo zábavu, kdykoliv si budete prát. Podáváme nejlepší vína a znamenitá jídla. Prejeme si, abyste byli štastni, uvolneni nebo vzrušeni, príjemne unaveni nebo plne soustredeni. Abyste našli u nás to, co si prejete – pro Váš odpocinek, Vaše sportovní vyžití, Váš požitek a Vaši obchodní cinnost – neustále prizpusobujeme naše Hospiz Hotels & Restaurants Vašim potrebám. Klademe duraz na zachování tradice a pritom držíme krok s aktuálním technickým vývojem. Neustále se meníme a pritom zustáváme stále stejní. Všichni máme pouze jeden cíl: Pochopit Vaše prání a co nejkvalitneji je plnit. Tešíme se na Vás!

Vaše rodiny Werner & Pfefferkorn a kompletní tým!

Hotel Goldener Berg

V jedine?né poloze, na slune?ném plató Arlberského poho?í v Oberlechu, se nachází náš malý klenot, ?ty?hv?zdi?kový HOTEL GOLDENER BERG. P?ímo u sjezdovky na Petersbodenu ve výšce 1.700 m ski in – ski out. V zim? v zón? bez automobilového provozu Oberlech, se do hotelu Goldene Berg snadno dostanete horskou dráhou z m?ste?ka Lech. Obklopený horami, p?írodou, zelenými loukami... v lét? uprost?ed Arlberské turistické oblasti.

P?es 43 modern? a s alpským p?vabem za?ízených pokoj? a suit, z?ásti vybavených starými kachlovými kamny, zt?les?uje jak luxus, tak i pohodlí. Hotel Goldener Berg disponuje t?emi restauracemi, hotelovým barem, školkou KIDDY CLUB s celodenní pé?í a dv?ma panoramatickými proslun?nými terasami vysoko nad st?echami Lechu.

Základem koncepce za?ízení ALPIN SPA, které vzniklo v lét? roku 2002 na rozloze 500m² , je heslo „Back to the real world“, což zaru?uje jeho výjime?nost. Užijte si ve venkovní ví?ivce senza?ní výhled na horské panorama Lechu, seznamte se s jeho nezam?nitelnou krajinou. Lé?ebná ?ást s prostory pro fitness, kosmetiku, koupele, zábaly a masáže, bazény s ?erstvou pramenitou vodou, jakož i sauny s horskými pot??ky pro Kneippovu láze?, finskou saunou a biosaunou, Brechtlovou lázní, parní lázní a bylinkovým parním pramenem.. Letní louka pod horou Goldenen Berg je zdrojem senných zábal?, bahenní zábaly se d?lají z rašeliny vyt?žené ze zdejších slatin.

Restaurace à la carte „Johannesstübli“ ocen?ná jednou kucha?skou ?epicí nabízí rakouské a mezinárodní speciality. Hosté mají k dispozici panoramatickou restauraci a horskou hosp?dku Bergstüberl, kuliná?skou rozmanitost dopl?uje sousedící selská restaurace ALTER GOLDNER BERG.

Hotel se vyzna?uje svým vinným sklepem s více než 580 r?znými víny z celého sv?ta, ochutnávkami vín ve speciálním ochutnávkovém vinném sklep? a zcela osobním servisem.

Tradi?ní ?ty?hv?zdi?kový labužnický hotel Goldener Berg pat?í p?edevším kv?li svým zajímavým letním i zimním nabídkám po celý rok k nejvyhledávan?jším a nejoblíben?jším hotel?m v regionu Arlberg.

Restaurante Alter Goldener Berg

Tradi?ní restaurace ALTER GOLDENER BERG v selském stylu s nízkými stropy je nejstarší lyža?skou chatou v Lechu. Ješt? dnes poukazuje letopo?et 1432 pod st?ešním štítem na p?vod domu bezprost?edn? vedle hotelu Goldener Berg v Oberlechu. P?i Aprés Ski s živou hudbou si zatan?íte ve sn?hu a na slunci.

Dnes nabízí restaurace n?kolik menších místností, mezi nimi nap?íklad p?es 500 let starou tradi?ní sv?tnici, jako i velkou panoramatickou proslun?nou terasou s výhledem na Lech. A? už jako zastavení pro lyža?e nebo výhledová plošina pro znavené turisty, posezení u p?átel nad selskými, regionálními a alpskými pokrmy, jako i rozmanitými variacemi fondue z ocen?né kuchyn? je vždy zážitkem. Užívejte si ocen?né kuchyn? s rozmanitými regionálními a nov? i s rakouskými pokrmy a nejr?zn?jších variací lahodných fondue.

Další atrakcí restaurace je vinný sklep, který pat?í k nejlépe t?íd?ným v Rakousku. V tomto jedine?ném ochutnávkovém vinném sklep? se konají neobvyklé ochutnávky vína.

Arlberg

Arlbersko je rájem letní i zimní dovolené!
V zim? pat?í tato oblast s 84 lyža?skými vleky, 240 km sjezdovek a 260 km volného lyža?ského terénu k nejv?tším lyža?ským oblastem v Alpách. Dále poskytuje Arlbersko v zim? všechno, co je zábavné a co ukáže zimu z romantické stránky: trat? pro b?h na lyžích, sá?ka?ské a bobové dráhy, kluzišt?, curlingové dráhy, paragliding, zábavné parky pro snowboardisty, vyjíž?ky v saních tažených ko?mi, psí sp?ežení, túry na sn?žnicích, maximální koncentraci "restaurací ocen?ných kucha?skými ?epicemi" a nejlepších hotel?.

V lét? zažijete ješt? širší výb?r aktivit: turistiku, horská kola, ryba?ení, horolezectví, paragliding, jízdu na koni, plavání v lesním koupališti Waldbad, pozorování divoké zv??e, socha?ské a malí?ské kurzy, Philosophicum, Welltain(R) – Vaše ultimativní dovolená pro zdraví, kurzy golfu, Nordic Walking, nau?ná stezka s lé?ivými bylinami, Philosophicum, tradi?ní hudební produkce a mnohé další.

Our packages

Share

Goldener Berg Information