Show image
Projekt EN > Hotel Goldener Berg - Najvyššia kvalita nadchýna!

Hotel Goldener Berg

Najvyššia kvalita nadchýna!

Hotel Goldener Berg in Winter

My v každom prípade každý de? s rados?ou plníme všetky vaše želania. ?o si želáme? Aby ste sa v našich zariadeniach cítili viac ako dobre. Splníme vám vaše najtajnejšie túžby. Nespo?etné možnosti rôznych podujatí, ktoré sa s vami a u nás v Hospiz hoteloch a reštauráciách stanú nezabudnute?nými.

Hotel Goldener Berg in Summer

Poskytneme vám pokoj alebo zábavu, kedyko?vek si to budete pria?. Naservírujeme vám najlepšie vína a môžete si vychutna? najchutnejšie jedlá. Chceme vás vidie? š?astných, uvo?nených alebo povzbudených, príjemne unavených alebo plne koncentrovaných. Aby ste u nás našli všetko, ?o si želáte - pre váš oddych, vaše športové vyžitie, užívanie si a aj pre vaše obchodné záležitosti - neustále prispôsobujeme naše Hospiz hotely a reštaurácie vašim požiadavkám. Zachovávame starú dôstojnos? a integrujeme najnovšiu techniku. Neustále sa vyvíjame a pritom stále zostávame tí istí. Všetci máme len jeden cie?: pochopi? vaše želania a ?o najlepšie ich splni?. Do skorého videnia!

Vaše rodiny Werner & Pfefferkorn a celý tím!

Hotel Goldener Berg

Na výnimo?nom mieste, na slne?nej plošine pri Arlberg v Oberlech, leží náš malý poklad, 4-hviezdi?kový GOLDENER BERG HOTEL.
Priamo pri lyžiarskom svahu Petersboden vo výške 1 700 m, ski in, ski out. V zime sa Goldener Berg Hotel nachádza v zóne Oberlech bez motorových vozidiel a je dostupný pomocou horskej železni?ky z dedinky Lech. Obkolesený pohorím, prírodou, zelenými lúkami ... v lete uprostred turistickej oblasti Arlberg.

Viac ako 43 moderných hos?ovských izieb a apartmánov, zariadených s alpským šarmom, ktoré sú ?iasto?ne vybavené kach?ovými pecami, steles?ujú luxus aj pohodlnos?. Hotel Goldener Berg má tri reštaurácie, hotelový bar, detskú škôlku KIDDY CLUB s celodennou starostlivos?ou o deti a dve ve?ké panoramatické slne?né terasy vysoko nad strechami dedinky Lech.

Koncepcia zariadenia ALPIN SPA, ktoré vzniklo v lete 2002 na ploche 500 m2, sa riadi mottom "Back to the real world" a zaru?uje exkluzivitu. Vychutnajte si vonkajší whirlpool a nádherný výh?ad na horskú oblas? Lech, spoznajte jedine?nú okolitú krajinu. Zóna starostlivosti s miestnos?ami pre fitnes, kozmetiku, kúpele, zábaly a masáže, bazénová zóna s ?erstvou pramenitou vodou a saunová zóna s horskými potokmi pre vodolie?bu, fínska sauna, biosauna, aróma kúpe?, parný kúpe? a bylinkový parný kúpe?... Seno z letnej kvetinovej lúky pred hotelom Goldener Berg sa využíva na senný zábal a bahenný zábal sa získava z miestnych mo?iarov.

Kuchárskou ?iapkou ocenená reštaurácia à la carte "Johannesstübli" ponúka rakúske a medzinárodné špeciality. Panoramatická reštaurácia a horská izba sú k dispozícii hos?om hotela a susedná rustikálna reštaurácia ALTER GOLDNER BERG dop??a kulinársku rozmanitos?.

Hotel sa vyzna?uje aj vínnou pivnicou s viac ako 580 rôznymi vínami z celého sveta, ako aj ochutnávkami vín v skúšobnej vínnej pivnici a osobnou obsluhou.

Tradi?ný 4-hviezdi?kový gurmánsky hotel Goldener Berg je najmä v?aka svojim letným a zimným atrakciám po celý rok jedným z najvyh?adávanejších a najob?úbenejších hotelov pri Arlberg.

Restaurante Alter Goldener Berg

Pôvodná a ve?mi rustikálna reštaurácia ALTER GOLDENER BERG so svojimi nízkymi stropmi je najstaršou lyžiarskou chatou v obci Lech. Ešte dnes poukazuje ro?ník 1432 nad štítom strechy na pôvod budovy nachádzajúcej sa priamo ved?a hotela Goldener Berg v Oberlech. Pri Aprés Ski so živou hudbou môžete tancova? v snehu a na slnku.

Dnes reštaurácia ponúka viacero menších izieb, okrem iného aj jednu tradi?nú viac ako 500 rokov starú izbu, ako aj ve?kú panoramatickú slne?nú terasu s výh?adom na obec Lech.
?i už ako ubytovanie pre lyžiarov alebo vyhliadková platforma pre unavených turistov, návšteva u priate?ov je vždy zážitkom. Vychutnajte si ocenenú kuchy?u s mnohorakos?ou regionálnych a rakúskych jedál, ako aj lahôdky z rôznych variácií fondue.

?alšou atrakciou je vínna pivnica, ktorá patrí k najlepším v Rakúsku. V tejto jedine?nej pivnici sa konajú výnimo?né ochutnávky vín.

Arlberg

Arlberg je v lete aj v zime dovolenkovým rajom!
V zime patrí tento región s 84 vlekmi, 240 km zjazdoviek a 260 km vo?ného lyžiarskeho areálu k najvä?ším lyžiarskym strediskám v Alpách. ?alej ponúka Arlberg v zime všetko, ?o vás baví a ?o robí zimu tak romantickou: lyžiarske bežecké stopy, sánkárske a bobové dráhy, klziská, curling, paragliding, zábavné parky pre snowboardistov, jazdy na saniach s konským alebo psím záprahom, výlety na snežniciach, najvä?šia hustota reštaurácií ocenených kuchárskou ?iapkou a najlepšie hotely.

V lete spoznáte ešte vä?ší výber aktivít: turistika, horské bicykle, rybolov, lezenie, paragliding, jazda na koni, plávanie v lesnom kúpalisku, pozorovanie divej zveri, sochárske a maliarske kurzy, philosophicum, Welltain(R) - vaša ultimatívna zdravotná dovolenka, kurz golfu, nordic walking, náu?ný bylinkový chodník, philosophicum, tradi?né hudobné vystúpenia, a mnoho ?alších.

Our packages

Share

Goldener Berg Information